Med forbehold om utviklingen av pandemien planlegger vi som følger:

 

Medlemsmøtene holdes  i forbindelse med og etter styremøtene i kantinen ved If-kontoret . Styret vil varsle medlemmene i god tid før møtene

 

Vi arrangerer -vårtur -byvandring -julefest med ektefeller.
Av turer arrangeres det, vårtur som dagstur.

 

Arrangementer 2022

Dato

Arrangement

5. april 1030-1300

 

Mai/juni 

 

September/Oktober

 

24. November kl 1800

 Årsmøte med foredrag om Testament/arv 

 

Vårtur i Vestland

 

Byvandring i Bergen

 

Julefest