Banner undersider

Pensjonister i If vil fortsatt få rabatt for sine skadeforsikringer i If etter de til enhver tid gjeldende reglerVed eventuell tegning av reiseforsikring etter fratredelsesåret gis det også rabatt på denne.
Dersom du ønsker fortsatt ulykkesforsikring med individuell polise, må du melde fra om dette. Det gis rabatt på vanlig måte og den inngår i Totalforsikringen. Ta kontakt med Ifs kundesenter på tlf. 02400 eller e-post for mer informasjon.

roligvihjelperdeg