Banner undersider

Foreningen ble stiftet 3. januar 2007, og avdelingen omfatter i dag alle If-pensjonister i det vi kan betegne som Haugalandet, hvor gjenværende kontorer er Haugesund og Stord/Bømlo – altså nord av Boknafjorden og sør av Bjørnefjorden.

Vi arrangerer pensjonisttreff hver 14. dag.


Adresse:
If pensjonistforening Haugesund
Telefhuset, Øvregata, 5528 Haugesund
Organisasjonsnr.: 990784442