Foreningen ble stiftet 1.6.2002.

 

Avdelingen omfatter alle pensjonister i Telemark.

Vi har møter hver første eller andre tirsdag i måneden.

 


If pensjonistforening avd Telemark 

c/o Laila Bakken, Hubrovegen 6, 3742 SKIEN