♦ IF PENSJONISTFORENINGS FORMÅL er å tilby Ifs pensjonister ulike aktiviteter og kontakt med tidligere kollegaer, ivareta pensjonistenes felles interesser og rettigheter, og opprettholde kontakten mellom konsernet og pensjonistene. - Alle pensjonister i If er automatisk medlem av pensjonistforeningen. Hører du ikke noe fra pensjonistforeningen, bør du kontakte din lokalavdeling.


LES SISTE NYTT FRA PENSJONISTFORENINGEN  I SPALTENE NEDENFOR:  

VÆR OBS PÅ AT MESTEPARTEN AV AKTIVITETENE FINNES PÅ OMRÅDET TIL LOKALAVDELINGENE       

 

Hvis du ser oppe i adressefeltet (helt øverst i bildet) så kan du se at adressen starter med HTTPS, der det før sttod bare HTTP. Du vil også kunne se et bilde av en hengelås. Hvis du klikker på hengelåsen vil du få opp informasjon om at siden er sikker. For våre vanlige brukere har nok dette ingen praktisk betydning, men det er viktig for at vår nettside skal forbli trygg mot diverse former for nettsvindel, som stadig blir mere avansert.

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 
For pålogging kan du klikke her: www.storebrand.no/hytter

Det har som kjent vært endel endringer i påloggingsrutinen det siste året. Hvis du har problemer med påloggingen eller har andre spørsmål, så
kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  (epost) eller ring i arbeidstiden på 93480619.

Til medlemmer i Oslo og omegn

Styret har vedtatt at alle fellesaktiviteter avlyses frem til etter sommeren. Det betyr at årsmøtet som skulle avholdes i april, vårturen i juni samt teaterbesøket i april avlyses. Det samme gjelder styremøter i mars og i mai. Vi tar sikte på å avholde det utsatte årsmøtet rundt månedsskiftet august/september 2020.
Styret ønsker alle medlemmer en god Påske og håper vi sees igjen, sunne og friske, etter sommeren.
Styremedlemmene er tilgjengelig på telefon og epost hvis noen ønsker å kontakte oss.


Med vennlig hilsen
Styret

Beslutningen er tatt av et enstemmig styre.

Bakgrunnen for avlysningen er de usikre forholdene som Coronaviruset har skapt. Beslutningen er også tatt i forståelse med vår reiseleverandør.

Vi vet i dag ikke om turen vil kunne gjennomføres som planlagt. Dette gjelder både i forhold tid, transportmiddel og økonomi.
Denne usikkerheten har ført til Europa reagerer med flere og strengere krav til befolkningen hva angår å reise. Denne usikkerheten har også naturlig nok ført til at flere av våre deltagere til turen allerede har meldt forfall.

Vi vet at det vil komme et avlysningsgebyr på kr 740,- pr deltager. Dette vil bli forskuttert av foreningen og utlignet på deltagerne senere.

Vi vil anta at noen vil bli skuffet over at vi avlyste turen, men vi vurderte at det var viktigere for alle involverte at situasjonen ble avklart. Så får vi alle håpe på at Coronaviruset ikke ødelegger øvrige planlagte aktiviteter som vi alle har for halvåret som kommer".